Aktiviteter

KONKURANSER, UTFORDRINGER ELLER SAMMENKOMSTER. SPORBRYTER KAN SKREDDERSY TIL DERES ØNSKER.

AKTIVITETER:
_IGP3285
_IGP3242

-Skyting med Recurvebuer.
-Samhandlingsøvelser.
-Øksekasting.
-Leirdueskyting.

Leirdueskyting.
Startpris 5000.- , opp til 10 personer. Over dette tilkommer 450.- per person
Instruksjon og gjennomgang av sikkerhet før start.
Alle skyter 10 skudd. Instruksjoner av børsemaker.

Aktivitetspakke 1 :
.  Startpris 5000.- opp til 10 personer. Over dette tilkommer 600.- per pers
– Leirdueskyting.
– Øksekasting
– Pil og bue.
– Mestringsaktiviteter.

Aktivitetspakke 2 :
Startpris 3000.- , opp til 10 personer. Over dette tilkommer 300.- per pers .
– Øksekasting
– Pil og bue.
– Mestringsaktiviteter