Kontakt / finn oss

SPORBRYTER

Adresse :
Ogndalsvegen 2554. N -7718 Steinkjer.

Vegbeskrivelse:
Fv 762 . 2,5 mil fra Steinkjer sentrum. Ca tid å kjøre 25 minutter.
Skiltet «SLEDEHUNDER»

Telefon  :
+ 47 95 70 38 49

Gps koordinat

koordinat

E-POST
e-mail us